Máy chiên hành máy phi hành tỏi công nghiệp

( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)