Nồi hấp nhuộm sợi vải

( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)