tháp xử lý khí thải

  • Nhà sản xuất: cty inox thành tài
  • Nước xuất xứ: Việt Nam
  • Loại bộ lọc: hấp thụ
  • Phương pháp loại bỏ: không có bộ lọc, thay thế bằng vòng Pall
  • Khu vực sử dụng: Thực phẩm, công nghiệp thực phẩm, nghành dệt da, công nghiệp chế biến kim loại…v/v
( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)