Chao trôn gia vi công nghiêp

  • Tên sản phẩm: Chảo trộn gia vị công nghiệp- Máy tẩm gia vị
  • Vật liệu: inox 304
  • Hãng sản xuất: Inox Thành Tài
  • Bảo hành: 12 tháng.
( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)