Máy trộn nằm ngang 150kg

( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)