Tủ hấp cơm công nghiệp 30kg sử dụng Gas

( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)