Máy trộn thịt nằm ngang 50kg

( Khoảng 1386 - 1638 đánh giá của khách hàng)